Image

Disclaimer

Koekman Telecom, Beveiliging en Mobiel verleent u hierbij toegang tot http://www.koekman.nl (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Koekman Telecom, Beveiliging en Mobiel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op ‘de website’ is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door goedkeuring van een beslissingsbevoegde persoon van een door ons op naam gestelde offerte.

Koekman Telecom, Beveiliging en Mobiel spant zich in om de inhoud van ‘de website’ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op ‘de website’ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Koekman Telecom, Beveiliging en Mobiel.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Koekman Telecom, Beveiliging en Mobiel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Koekman Telecom, Beveiliging en Mobiel.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koekman Telecom, Beveiliging en Mobiel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Telecom en beveiliging

Mobiel en kerktelefoon

Image
Prins Mauritslaan 48
3843 AJ Harderwijk
0341 429 577
Image
Smitspol 20
3861 RS Nijkerk
0341 767 272